จีนต้องการให้สหรัฐฯ มองการพัฒนาของจีนตามหลักเหตุผลและหลักความเป็นจริง
 การเผยแพร่:2014-07-11 15:53:02   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

วันนี้ (10 ก.ค.) นายหยาง เจี๋ยฉือ มนตรีแห่งรัฐจีนระบุขณะเข้าร่วมการเจรจาทางยุทธศาสตร์ในกรอบการเจรจาว่าด้วยยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจจีน-สหรัฐอเมริการอบที่ 6 ณ กรุงปักกิ่งว่า จีนจะเดินทางพัฒนาที่สันติอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ หวังว่าสหรัฐฯ จะมองการพัฒนาของจีนตามหลักเหตุผล หลักความเป็นจริง และมีใจกว้าง  

มนตรีแห่งรัฐจีนผู้นี้ระบุว่า การสร้างความสัมพันธ์แบบใหม่ระหว่างมหาประเทศจีน-สหรัฐฯ สองฝ่ายต้องเคารพซึ่งกันและกัน ปฏิบัติต่อกันด้วยความจริงใจ มองจุดมุ่งหมายทางยุทธศาสตร์ของกันและกันอย่างถูกต้อง อย่าทำการตัดสินใจที่ผิดพลาดในทางยุทธศาสตร์ รวมถึงต้องยึดทิศทางหลัก ยึดความเชื่อมั่น ไม่ถูกก่อกวนด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งหรือช่วงใดช่วงหนึ่ง ตลอดจนต้องเท้าติดดิน และใช้ความพยายามร่วมกันอย่างเสมอต้นเสมอปลาย


ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น