> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Diễn đàn Công thương Trung Quốc – ASEAN sẽ diễn ra tại Nam Ninh vào ngày 17/9
 Mới nhất:2014-08-19 17:47:07   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 19/8, phóng viên Đài chúng tôi từ Tổng cục Công thương Nhà nước Trung Quốc được biết, Diễn đàn Công thương Trung Quốc – ASEAN sẽ diễn ra ngày 17/9 tại Nam Ninh, Quảng Tây, Diễn đàn sẽ thảo luận về hợp tác và cải cách thủ tục đăng ký công ty, thúc đẩy tiện lợi hoá thương mại và đầu tư giữa Trung Quốc và ASEAN trong khâu kinh doanh.