การประชุมเว็บไซต์ข่าวของจีนและประเทศอาเซียน
 การเผยแพร่:2014-09-10 09:32:34   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เมื่อเร็วๆ นี้ กรมสานนิเทศกระทรวงการต่างประเทศจีนจัดการประชุมผู้บริหารเว็บไซต์ข่าวของจีนและประเทศอาเซียนที่กรุงปักกิ่ง โดยเชิญผู้บริหารเว็บไซต์ข่าว ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจากจีนและประเทศอาเซียนกว่า 30 คนเข้าร่วม นายโจว เจ้าเฉิง บรรณาธิการเว็บไซต์เหลียนเหอเจ่าเป้าของสิงคโปร์เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเว็บไซต์ข่าวประเทศอาเซียน นาย Chay Hofilena เป็นรองหัวหน้าคณะ ส่วนสมาชิกอื่นๆ มาจากเว็บไซต์ข่าวที่สำคัญของประเทศอาเซียนตลอดจนสำนักงานเลขาธิการอาเซียน

ผู้บริหารเว็บไซต์ข่าวของจีนและอาเซียนได้ร่วมกันอภิปรายเรื่องการทูตทางอินเตอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนจีนและอาเซียน อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการร่วมมือทางข่าวสาร ตลอดจนการรับมือกับการท้าทายจากสื่อสังคม โดยเห็นว่า สื่อมวลชนควรรายงานข่าวตรงความเป็นจริงและมุ่งสันติภาพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้สื่อข่าวอย่างดีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างสันติของจีนและอาเซียน

ศาสตรจารย์หลิว ฉ่าง หัวหน้าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยการสื่อสารมวลชนกล่าวว่า สื่อมวลชนควรมีจิตสำนึกในการรายงานข่าวด้วยท่าทีสร้างสรรค์ ควรเผยแผ่พลังงานทางบวก เว็บไซต์ข่าวของจีนและประเทศอาเซียนควรยึดหลักสันติภาพ ลดการรายงานข่าวเกี่ยวกับเหตุจลาจลและการปะทะให้น้อยลง เพิ่มข่าวสารที่สื่อสารไมตรีจิตมิตรภาพให้มากขึ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศอาเซียนต่างรู้สึกชื่นชมกระทรวงการต่างประเทศจีนที่สร้างเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเว็บไซต์ข่าวของจีนและ 10 ประเทศอาเซียน เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายจะกระชับความร่วมมือและร่วมกันแสวงหาวิธีการและรูปแบบใหม่ของการส่งเสริมการติดต่อและแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนให้สะดวกและราบรื่นยิ่งขึ้น

\

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น