> vietnamese > TQ-ASEAN > Văn hóa giao lưu > Trung tâm hội viên
Học viện Khổng Tử Xu-phan Thái Lan khởi động dự án "Dạy tiếng Hán với chủ đề ngày tết truyền thống Trung Quốc"
 Mới nhất:2014-09-24 18:42:03   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Hãng tin TQ

Dự án "Dạy tiếng Hán với chủ đề ngày tết truyền thống Trung Quốc" ngày 22/9 chính thức khởi động tại Học viện Khổng Tử Xu-phan Đại học Hoàng gia Chuan deng hi Thái Lan.

"Dạy tiếng Hán với chủ đề ngày tết truyền thống Trung Quốc" là một trong những dự án hoạt động văn hóa quan trọng nhất của Học viện Khổng Tử Xu-phan trong năm 2014, dự án chủ yếu xoay quanh 10 ngày lễ truyền thống quan trọng Trung Quốc gồm Tết Nguyên Đán, Tết Nguyên Tiêu, Tết Thanh Minh, Tết Đoan Ngọ, Ngày Thất tịch, Tết Trung thu, Tết Trùng Dương, Tiết Đông Chí, Tết Trung Nguyên v.v, giới thiệu ngày tết truyền thống của dân tộc Trung Hoa cho người dân Thái Lan bằng hình thức văn tự, ảnh, nghe nhìn, để giới thiệu văn hóa Trung Hoa, quảng bá tiếng Hán.