> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Ngân hàng Phát triển châu Á: Trung Quốc sẽ lôi kéo kinh tế ASEAN tăng trưởng
 Mới nhất:2014-09-28 18:54:06   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Nhân dân nhật báo

Nhân dân Nhật báo Trung Quốc đưa tin: Ngày 25/9, tại Băng Cốc, Ngân hàng Phát triển châu Á ra một bản báo cáo dự kiến, mức tăng kinh tế Trung Quốc năm nay là 7,5%, năm 2015 là 7,4%.

Một nhà kinh tế học cấp cao của Ngân hàng Phát triển châu Á cho biết, "quan hệ kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN ngày càng gắn bó, Trung Quốc sẽ tiếp tục lôi kéo kinh tế của các nước ASEAN tăng trưởng".

Ngân hàng Phát triển châu Á dự đoán mức tăng kinh tế Đông Nam Á năm nay là 4,6%, mức tăng kinh tế In-đô-nê-xi-a là 5,3%, Ma-lai-xi-a là 5,7%, Thái Lan là 1,6%, trong khi đó mức tăng kinh tế trung bình của các nước phát triển chủ chốt năm nay chỉ là 1,5%.