> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Ma-lai-xi-a mua 30 đoàn tàu đường sắt đô thị của Trung Quốc
 Mới nhất:2014-10-22 17:50:12   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI
Theo "Nhân dân Nhật báo" Trung Quốc: Theo hợp đồng ký ngày 21/10 giữa hai công ty của Trung Quốc và Ma-lai-xi-a, Công ty TNHH Cơ điện Nam Xa Chu Châu Trung Quốc sẽ cung cấp 30 đoàn tàu đường sắt đô thị cho Ma-lai-xi-a, trong đó 9 đoàn tàu sẽ sản xuất tại Ma-lai-xi-a, tốc độ chạy tàu cao nhất theo thiết kế là 80km/giờ.Được biết, đây là dự án xuất khẩu toa xe đường sắt đô thị thứ hai của Công ty Cơ điện Nam Xa Chu Châu sang Ma-lai-xi-a. Trong quá trình nghiên cứu chế tạo, công ty đã áp dụng nhiều công nghệ mới, để thích ứng với các điều kiện môi trường, khí hậu, cấp điện, v.v. của khu vực Cu-a-la Lăm-pơ.Tháng 4/2013, Công ty Cơ điện Nam Xa Chu Châu đầu tư 120 triệu USD xây dựng cơ sở chế tạo thiết bị giao thông đường sắt Nam Xa - Ma-lai-xi-a tại Ma-lai-xi-a.