> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
21 nước ký quyết định thành lập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á tại Bắc Kinh
 Mới nhất:2014-10-24 18:10:39   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Sáng 24/10, tại Bắc Kinh, 21 nước thành viên sáng lập đợt đầu trong đó có Trung Quốc, Việt Nam, Xin-ga-po v.v đã ký Bản ghi nhớ, cùng quyết định thành lập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á.

Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ là một cơ quan phát triển đa phương khu vực châu Á mang tính liên chính phủ, vận hành theo mô hình và nguyên tắc của ngân hàng phát triển đa phương, trọng điểm ủng hộ xây dựng cơ sở hạ tầng. Trụ sở đặt tại Bắc Kinh. Theo "Bản ghi nhớ trù bị thành lập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á", vốn luật định của ngân hàng là 100 tỷ USD, với mục tiêu nguồn vốn đóng góp ban đầu khoảng 50 tỷ USD, khoản đóng góp thực tế bằng 20% vốn cam kết đóng góp ban đầu.