> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Gần 600 doanh nghiệp Xin-ga-po được thành lập tại Khu vực Thương mại tự do Thượng Hải thí điểm
 Mới nhất:2014-10-28 18:10:43   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Hãng tin Trung Quốc: Khu vực Thương mại tự do Thượng Hải thí điểm thành lập đã tròn một năm, doanh nghiệp Xin-ga-po đã chuyển từ quan sát trước đây sang tham gia thiết thực hiện nay. Tính đến ngày 18/9, gần 600 doanh nghiệp Xin-ga-po đã vào đóng tại Khu vực Thương mại tự do Thượng Hải. Trong đó 60% là doanh nghiệp thương mại, 40% là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, hoạt động kinh doanh liên quan các lĩnh vực như tài chính, phân phối, thực phẩm, y tế chăm sóc sức khoẻ, thương mại, v.v.