> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Bộ trưởng Vương Nghị: Hãy để Diễn đàn APEC Bắc Kinh để lại dấu ấn lịch sử sâu sắc cho hợp tác khu vực châu Á Thái Bình Dương và phát triển kinh tế toàn cầu
 Mới nhất:2014-10-29 18:26:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:xin hua

Theo tin Tân Hoa xã: Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 29/10 cho biết, Trung Quốc và châu Á-Thái Bình Dương đã trở thành cộng đồng vận mệnh môi hở răng lạnh, Trung Quốc dốc sức cho xây dựng châu Á-Thái Bình Dương mới hoà bình ổn định, hợp tác phồn vinh, mở cửa bao dung, để Diễn đàn APEC Bắc Kinh để lại dấu ấn lịch sử sâu sắc cho hợp tác khu vực châu Á -Thái Bình Dương nói riêng và phát triển kinh tế toàn cầu nói chung.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc dốc sức cho xây dựng châu Á-Thái Bình Dương mới hoà bình, ổn định, đề xuất kiến tạo quan hệ nước lớn kiểu mới Trung-Mỹ, đề xướng quan niệm an ninh châu Á chung tổng hợp, hợp tác và bền vững, đề xướng chủ nghĩa đa phương, thực tiễn quản lý quốc tế theo pháp luật. Trung Quốc dốc sức cho xây dựng châu Á-Thái Bình Dương mới hợp tác, phồn vinh, không ngừng sâu sắc hợp tác cùng có lợi với các nước châu Á-Thái Bình Dương, cùng xây dựng mạng lưới lợi ích chung chặt chẽ hơn. Trung Quốc dốc sức cho xây dựng khu vực châu Á-Thái bình Dương mới mở cửa, bao dung, đề xuất hàng loạt ý tưởng hợp tác đối ngoại quan trọng như: "Một vành đai kinh tế, một con đường tơ lụa", khiến mọi cơ chế hợp tác vốn có, trong đó bao gồm APEC trở thành cơ chế hỗ trợ lẫn nhau và bổ sung cho nhau, tiếp thêm nguồn động lực mới cho phồn vinh và phát triển lâu dài của châu Á-Thái Bình Dương.