> vietnamese > TQ-ASEAN > Văn hóa giao lưu > Trung tâm hội viên
Đoàn đại biểu Hồi giáo In-đô-nê-xi-a thăm Trung Quốc
 Mới nhất:2014-10-30 19:00:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Hãng tin Trung Quốc: Tối 28/10, Đoàn đại biểu gồm Uỷ ban Học giả Mu-xlim, Hiệp hội Mô-ha-mét cũng như Hiệp hội Giao lưu Văn hoá Tôn giáo In-đô-nê-xi-a đã đến thành phố Tây An, Trung Quốc, bắt đầu chặng đầu tiên hành trình thăm Trung Quốc. Đoàn đại biểu lần này cả thảy có 12 người, nội dung tham quan khảo sát chủ yếu bao gồm triển khai giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực văn hoá, giáo dục với nhân sĩ các giới Hồi giáo tại Tây An v.v..

Ngày 29/10,Chủ tịch Uỷ ban Học giả Mu-xlim và Hiệp hội Mô-ha-mét In-đô-nê-xi-a đã dẫn đoàn đại biểu đến thăm Hiệp hội Hồi giáo tỉnh Thiểm Tây. Hai bên đã tiến hành giao lưu về đào tạo nhân tài thanh niên Mu-xlim.