> vietnamese > TQ-ASEAN > Giáo dục giao lưu > Trung tâm hội viên
Quan chức Chính phủ Ma-lai-xi-a học Hán ngữ ở Thiên Tân, Trung Quốc
 Mới nhất:2014-10-31 19:07:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Hãng tin Trung Quốc: Nhận lời mời của Ủy ban Giáo dục thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, lớp học Hán ngữ dành cho quan chức Chính phủ Ma-lai-xi-a ngày 29/10 đã khai giảng ở Học viện Hán ngữ Quốc tế Thiên Tân, Trung Quốc, 17 quan chức cấp cao đến từ các ban ngành như Ban Đoàn kết Phủ Thủ tướng, Cục Ngữ văn Quốc gia v,v của Ma-lai-xi-a đã tham gia lớp học.

17 học viên này trước đây ở Ma-lai-xi-a đều tham gia lớp kiểm tra độ khẩu ngữ không có cơ sở Hán ngữ, và được cấp chứng chỉ cấp một Hán ngữ sơ cấp.

Tổng Giám đốc Hành chính Trung tâm Kiểm tra trình độ khẩu ngữ Hán ngữ Quốc gia Ma-lai-xi-a Ngô Minh Ni cho biết, những năm qua, Hán ngữ tiêu chuẩn đã nhanh chóng phổ biến ở Ma-lai-xi-a, việc "biết nói Hán ngữ" đã đưa vào nội dung đào tạo quan chức Chính phủ, trở thành một trong những tiêu chuẩn quan trọng đánh giá chất lượng tổng hợp của quan chức.