> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Cam-pu-chia kỷ niệm 61 năm Ngày độc lập
 Mới nhất:2014-11-10 18:29:20   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 9/11, Cam-pu-chia đã tổ chức Lễ trọng thể kỷ niệm 61 năm Ngày độc lập tại Quảng trường Kỷ niệm Ngày độc lập Thủ đô Nông-pênh. Quốc vương Cam-pu-chia Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni, Chủ tịch Quốc hội Heng Sam-rim, đại diện ngoại giao các nước tại Cam-pu-chia và đại biểu quần chúng nhân dân cả thảy khoảng 10 nghìn người đã tham dự hoạt động kỷ niệm.

Tại Lễ kỷ niệm, Quốc vương Xi-ha-mô-ni bước lên Đài kỷ niệm Độc lập kính dâng vòng hoa và tự tay châm sáng lửa thiêng, tăng vương và cao tăng tụng kinh cầu nguyện,lửa thiêng sẽ liên tục thắp sáng trong ba ngày để chúc mừng Ngày độc lập Dân tộc đến không dễ dàng này. Các đại diện học sinh và người dân tham gia Lễ kỷ niệm giương cao chân dung của Quốc vương Xi-ha-mô-ni, Thái thượng hoàng Xi-ha-núc và Hoàng Thái  hậu Mô-ni-niết, tay cầm hoa tươi và khinh khí cầu, đồng thanh hô vang khẩu hiệu "Vương quốc Cam-pu-chia muôn năm".