> vietnamese > TQ-ASEAN > Tin tức du lịch > Trung tâm hội viên
Sân bay Ba Mã Bách Sắc Quảng Tây đã mở chuyến bay đến Thượng Hải
 Mới nhất:2014-11-13 18:35:10   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:BBRTV

Mới đây, sân bay Ba Mã Bách Sắc Quảng Tây đã mở chuyến bay đến Thượng Hải, cộng thêm chuyến bay Hải Khẩu sẵn có, thì đây là tuyến bay thứ 5 của sân bay Ba Mã tiếp sau khai thông đến Quế Lâm, Quảng Châu và Trùng Khánh. Theo tìm hiểu, từ Thượng Hải đến Bách Sắc mỗi tuần 3 chuyến vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần, thời gian cụ thể là 9:40 phút cất cánh, 15:10 phút hạ cánh. Chuyến bay trở về Thượng Hải là 15:50 phút cất cánh, 20:30 hạ cánh xuống sân bay Thượng Hải.