> vietnamese > TQ-ASEAN > Tin tức du lịch > Trung tâm hội viên
Đa số cảnh điểm du lịch Trung Quốc thi hành giá vé mùa du lịch ít khách
 Mới nhất:2014-11-13 18:37:58   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:BBRTV

Đầu tháng 11, đa số cảnh điểm du lịch Trung Quốc đã giảm giá vào cổng, thi hành giá vé mùa du lịch ít khách, trong đó, cảnh điểm du lịch vùng núi giảm giá với mức lớn, đã có 18 trong số 35 cảnh điểm du lịch cấp 5A Trung Quốc đã giảm giá.

Tính đến cuối tháng 11 đầu tháng 12, giá vé vào cổng mùa du lịch ít khách của khu du lịch Hoàng Sơn là 150 đồng nhân dân tệ, sẽ thi hành từ ngày 1 tháng 12 năm nay đến ngày 28 tháng 2 sang năm. Giá vào cổng khu du lịch Nam Nhạc Hằng Sơn là 80 đồng nhân dân tệ, sẽ thi hành từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 30 tháng 4 sang năm.