> vietnamese > TQ-ASEAN > Giáo dục giao lưu > Trung tâm hội viên
Trung Quốc và ASEAN phối hợp tìm kiếm mô hình mới giáo dục y dược truyền thống
 Mới nhất:2014-11-19 17:58:36   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Hãng tin Trung Quốc: Hội thảo giáo dục tập huấn y dược truyền thống Trung Quốc – ASEAN đã diễn ra ngày 18/11 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc, quan chức của các nước ASEAN như Việt Nam, Thái Lan, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Phi-li-pin sẽ tiến hành trao đổi xoay quanh các chủ đề "Hệ thống quản lý giáo dục tập huấn y dược truyền thống các nước ASEAN", "Hiện trạng và xu hướng cũng như hợp tác quốc tế trong việc phát triển giáo dục quốc tế Trung Y dược", tìm kiếm mô hình mới về phát triển giáo dục y dược truyền thống.

Viện trưởng Học viện Y dược truyền thống, Đại học Y Khoa Hà Nội, Việt Nam Đỗ Thị Phương cho biết, y dược truyền thống có vị trí quan trọng ở Việt Nam, mong thông qua sự hợp tác quốc tế làm dịu những vấn đề như thiếu bác sĩ y dược truyền thống, bức xúc nâng cao giáo trình, v.v.