> vietnamese > TQ-ASEAN > Tin tức du lịch > Trung tâm hội viên
Hội chợ giao dịch du lịch quốc tế Trung Quốc năm 2014 đã diễn ra tại Thượng Hải
 Mới nhất:2014-11-20 20:11:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:BBRTV

Hội chợ giao dịch du lịch quốc tế Trung Quốc năm 2014 đã diễn ra tại Trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế mới Thượng Hải. Đây là một trong những hội chợ du lịch chuyên nghiệp có quy mô lớn nhất, sức ảnh hưởng mạnh nhất trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Hội chợ lần này sẽ trọng điểm khuyến mại 3 sản phẩm, một là sản phẩm du lịch con đường tơ lụa, hai là sản nghiệp cùng khuyến mại, ba là sản phẩm cùng một lúc khuyến mại tại thị trường và trên trạm mạng. Theo tìm hiểu, hội chợ lần này có 106 quốc gia và khu vực tham gia, gồm 2427 quầy hàng triển lãm, gồm 278 xí nghiệp du lịch tham gia.