> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Liên minh xí nghiệp hàng không thông dụng Trung Quốc thành lập
 Mới nhất:2014-11-24 19:48:14   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:BBRTV

Mới đây, “liên minh xí nghiệp hàng không thông dụng Trung Quốc” đã chính thức tuyên bố thành lập trên Hội chợ hàng không vũ trụ hàng không dụng quốc tế Trung Quốc lần thứ 10 tổ chức tại thành phố Châu Hải tỉnh Quảng Đông.

Thành viên của “liên minh xí nghiệp hàng không thông dụng Trung Quốc”sẽ cùng dốc sức vào việc quy hoạch, xây dựng và quản lý vận hành Khu sản nghiệp hàng không thông dụng, và nội trong phạm vi toàn Trung Quốc tiến hành khai thác, xây dựng và vận hành Khu sản nghiệp hàng không thông dụng tập trung chức năng chế tạo máy bay, bàn giao sử dụng, tiêu thụ, sửa chữa, vận hành và dịch vụ nhất thể hóa. Vào không lâu sau này, “liên minh xí nghiệp hàng không thông dụng Trung Quốc” trên cơ sở xây dựng khu sản nghiệp hàng không thông dụng, sẽ đẩy nhanh nhịp bước hòa nhập sản nghiệp thông dụng với dịch vụ cao cấp. Theo đà sản nghiệp hàng không thông dụng Trung Quốc không ngừng phát triển, việc quy hoạch và xây dựng Khu sản nghiệp hàng không ắt sẽ tiến thêm bước nữa lôi kéo vòng sinh thái sản nghiệp hàng không thông dụng Trung Quốc không ngừng hoàn thiện và nâng cấp.