> vietnamese > TQ-ASEAN > Tin tức du lịch > Trung tâm hội viên
Tuyến đường sắt cao tốc Quý Châu –Quảng Châu sẽ khai thông toàn tuyến
 Mới nhất:2014-11-28 09:53:41   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:BBRTV

Tuyến đường sắt cao tốc Quý Châu –Quảng Châu sẽ khai thông toàn tuyến vào cuối năm nay, tỉnh Quý Châu sẽ toàn diện năng cao năng lực tiếp đón của các cảnh điểm ven tuyến đường sắt cao tốc, đã đặt Trung tâm dịch vụ du khách tại các cảnh điểm du lịch, hoàn thiện các tiêu chí du lịch vv.

Trong đó, thành phố Quý Châu, quận đông nam Kiềm, quận Kiềm Nam sẽ hoàn thành công tác đặt các tiêu chí du lịch tại các đường phố chính và cảnh điểm chủ yếu vào trước tháng 12 năm nay; Ga Quý Dương bắc, ga Tùng Giang, ga Dung Giang vv sẽ hoàn thành công tác xây dựng trung tâm dịch vụ du lịch và phòng tiếp đón du lịch vào trước ngày 20 tháng 12 năm nay; Vào trước cuối năm nay, thành phố Quý Dương sẽ hoàn thành xây mới, mở rộng 30 khách sạn; Quận đông nam Kiềm, quận Kiềm Nam lần lượt hoàn thành công tác xây dựng 30 khách sạn và 20 khách sạn, nhà trọ, khách sạn chủ đề văn hóa và nhà trọ nông thôn vv.