> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Cục đường sắt Trung Quốc sẽ thi hành lịch vận hành mới
 Mới nhất:2014-12-04 17:18:48   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:BBRTV

Bắt đầu từ ngày 10 tháng 12, cục đường sắt Trung Quốc sẽ thi hành lịch vận hành mới, tăng thêm 227 chuyến tàu vận chuyển hành khách. Cục đường sắt Nam Ninh Quảng Tây tuyên bố, sẽ tăng thêm 56 cặp tàu, số lượng tăng đã chiếm khoảng 1/4 tổng lượng tăng của toàn quốc Trung Quốc, Quảng Tây cũng trở thành địa phương được lợi nhất trong cuộc điều chỉnh lần này. Do tuyến đường sắt vận chuyển hành khách Quý Dương – Quảng Châu, đường sắt Nam Ninh –Quảng Châu và ga Nam Ninh đông dự định khai thông vận hành vào cuối năm nay, nên cục đường sắt Nam Ninh quyết định lấy ngày khai thông “2 tuyến đường 1 ga” làm cột mốc, sẽ chia 2 giai đoạn thi hành lịch vận hành mới. Đến lúc đó, các chuyến tàu khách nội trong Quảng Tây và liên tỉnh sẽ có sự biến đổi lớn, các chuyến tàu cao tốc Quảng Tây sẽ lần đầu tiên đến Giang Tây, Thượng Hải, Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Quý Châu, Quảng Đông vv.