> vietnamese > TQ-ASEAN > Tin tức du lịch > Trung tâm hội viên
Chuyến bao thuê du lịch bay thẳng từ Tây Ninh đến Băng Cốc Hàn quốc và Đài Bắc sẽ khai thông tại tháng sau
 Mới nhất:2014-12-05 10:19:56   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:BBRTV

Thượng tuần tháng 12, chuyến bao thuê du lịch bay thẳng từ Tây Ninh Trung Quốc – Băng Cốc Thái Lan đã chính thức khai thông, vào trung tuần tháng 12, chuyến bao thuê du lịch bay thẳng từ Tây Ninh Trung Quốc sang Hàn quốc cũng chính thức khai thông. Vào hạ tuần tháng 12, chuyến bao thuê bay thẳng từ Tây Ninh sang sân bay Đào Viên Đài Bắc Trung Quốc cũng chính thức hồi phục.

3 tuyến bay này đều là tuyến bay định kỳ, đa số là mỗi tuần thực hiện 1 chuyến bay khứ hồi, hiện nay đã ban đầu dự định thứ hai hàng tuần là chuyến bay bao thuê du lịch từ Tây Ninh- Hàn Quốc, thứ năm hàng tuần là chuyến bay bao thuê du lịch từ Tây Ninh – sân bay Đào Viên Đài Bắc, thứ sáu hàng tuần là chuyến bay bao thuê từ Tây Ninh Trung Quốc – Băng Cốc Thái Lan. Do bao thuê bay thẳng đã giảm cước phí trung chuyển với mức lớn, hiện nay, giá thành đi du lịch sang các khu vực trên của người Thanh Hải Trung Quốc đã giảm với mức lớn, giá vé du lịch bao thuê từ Tây Ninh – Hàn Quốc là 4580 đồng nhân dân tệ, Tây Ninh – Băng Cốc là 6280 đồng nhân dân tệ và Tây Ninh – Đài Bắc là 9800 đồng nhân dân tệ.