> vietnamese > TQ-ASEAN > Tin tức du lịch > Trung tâm hội viên
Đường bay từ Tây Ninh Trung Quốc–Xê-un Hàn Quốc sẽ triển vọng khai thông
 Mới nhất:2014-12-11 11:08:37   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:BBRTV

Bắt đầu từ ngày 15 tháng 12, sẽ triển vọng khai thông đường bay từ Tây Ninh Trung Quốc – Xê-un Hàn Quốc. Thanh Hải Trung Quốc và Hàn Quốc thực hiện bao thuê bay thẳng, không những có thể lôi kéo nguồn khách nước ngoài cho tỉnh Thanh Hải, mở rộng thị trường du lịch cao cấp của Thanh Hải, càng xúc tiến giao lưu văn hóa và kinh tế thương mại giữa tỉnh Thanh Hải với Hàn Quốc.

Trong chuyến bay đầu tiên, tuyến du lịch 7 tối 8 ngày từ Tây Ninh – Hàn Quốc đã cho ra giá thấp nhất trong lịch sử là 3680 đồng. Sau đó, người địa phương Tây Ninh chỉ cần 4280 đồng nhân dân tệ, thực hiện tuyến du lịch 8 ngày bay thẳng đi và về đến Hàn Quốc.