> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Ngân hàng Trung Quốc thành lập Trung tâm nghiệp vụ hàng hoá khối lượng lớn tại Luân-đôn
 Mới nhất:2014-12-19 18:08:22   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Hãng tin TQ

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 18/12, Ngân hàng Trung Quốc thành lập Trung tâm nghiệp vụ hàng hoá khối lượng lớn tại Luân-đôn, Anh, đây lại là một bố cục chiến lược toàn cầu nữa về nghiệp vụ hàng hoá khối lượng lớn của Ngân hàng Trung Quốc tiếp sau Trung tâm nghiệp vụ hàng hoá khối lượng lớn thành lập tại Xin-ga-po và Thượng Hải.

Ngân hàng Trung Quốc cho biết, Trung tâm nghiệp vụ hàng hoá khối lượng lớn tại Luân-đôn sẽ hỗ trợ ngân hàng tận dụng hiệu quả hơn ưu thế thị trường, pháp luật và nhân tài địa phương, thúc đẩy hội nhập hữu cơ về nghiệp vụ giữa ngân hàng thương mại với ngân hàng đầu tư, tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực nghiệp vụ hàng hoá khối lượng lớn.