> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
EU cung cấp hàng viện trợ nhân đạo trị giá 20 triệu ơ-rô cho I-rắc
 Mới nhất:2014-12-23 18:16:30   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Ngày 22/12, Đài Truyền hình Quốc gia I-rắc đưa tin, Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Mô-ghê-ri-ni cùng ngày hội đàm với Nhà lãnh đạo I-rắc, và thay mặt EU cung cấp hàng viện trợ nhân đạo trị giá 20 triệu ơ-rô cho I-rắc.

Trong cuộc hội đàm với bà Mô-ghê-ri-ni, Thủ tướng I-rắc An A-ba-đi nhấn mạnh, Chính phủ I-rắc sẽ tiếp tục cung cấp trang bị và vũ khí cho các nhóm bộ tộc, hỗ trợ họ chống lại tổ chức cực đoan "Nhà nước Hồi giáo".

Bà Mô-ghê-ri-ni cho biết, EU sẽ cung cấp giúp đỡ cần thiết cho Chính phủ I-rắc theo khả năng của mình, nhằm hỗ trợ I-rắc tấn công tổ chức cực đoan "Nhà nước Hồi giáo".