> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Ma-lai-xi-a sẽ nghiên cứu nâng cao lệ phí nhập cảnh xe nước ngoài
 Mới nhất:2014-12-25 23:03:08   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo tờ Liên hợp Buổi sáng Xin-ga-po: Thứ trưởng Bộ Giao thông Ma-lai-xi-a Áp-đun A-dít mới đây nêu rõ, do tỉ giá hối đoái giữa đồng Đô-la Xin-ga-po và đồng Ring-ghít Ma-lai-xi-a chênh lệch lớn, nhiều người cho rằng thu lệ phí nhập cảnh xe nước ngoài 20 Ring-ghít (khoảng 5,7 USD) đối với xe Xin-ga-po quá thấp, bởi vậy, sẽ nghiên cứu liệu có nên nâng cao lệ phí liên quan lên đến 50 Ring-ghít (khoảng 14,3 USD) hay không.

Thứ trưởng Áp-đun A-dít nói, Chính phủ sẽ nghiên cứu đề nghị nâng cao lệ phí nhập cảnh xe nước ngoài, nhưng cũng cần suy xét đến lợi ích của hơn 100 nghìn công dân Ma-lai-xi-a làm việc tại Xin-ga-po; họ dùng xe đăng ký tại Xin-ga-po, nếu trở về Ma-lai-xi-a cũng sẽ bị thu lệ phí nhập cảnh xe nước ngoài.