นักท่องเที่ยวจีนยังฮิตเที่ยวไทยสร้างสถิติใหม่ล่าสุด
 การเผยแพร่:2014-12-29 15:04:41   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

หลังจากการยกเว้นค่าวีซ่า 3 เดือนสิ้นสุดลงแล้ว แต่กระแสนิยมของนักท่องเที่ยวจีนที่ต้องการไปเที่ยวประเทศไทยกลับไม่ได้เย็นลงตาม เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปเที่ยวประเทศไทยมี 510,000 คน เติบโตขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไปเที่ยวประเทศไทย รัฐบาลไทยได้ประกาศใช้นโยบายยกเว้นค่าวีซ่าจากนักท่องเที่ยวแผ่นดินใหญ่จีนกับเขตไต้หวันตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคมถึงวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สถิติแสดงให้เห็นว่า ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวประเทศไทยได้เติบโตขึ้นร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2013 ซึ่งนักท่องเที่ยวจีนได้เพิ่มขึ้นมากที่สุด

เนื่องจากสถานการณ์การเมืองของไทยมั่นคงขึ้น มีนักวิเคราะห์ระบุว่า นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปเที่ยวประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นอีกต่อไป ซึ่งมีบทบาทมากในการฟื้นฟูกิจการท่องเที่ยวของไทย

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น