> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc sẽ xây dựng hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khoẻ mới bằng Trung y dược
 Mới nhất:2015-01-12 17:51:44   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Phóng viên Tân Hoa xã ngày 11/1 từ Cục Quản lý Trung y dược nhà nước Trung Quốc được biết, Trung Quốc sẽ thúc đẩy phát triển ngành du lịch chăm sóc sức khoẻ bằng Trung y dược, dưỡng lão sức khoẻ bằng Trung y dược, thương mại dịch vụ Trung y dược, xây dựng hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khoẻ mới bằng Trung y dược trên cơ sở đi sâu thực thi công trình sức khoẻ "điều trị trước khi phát bệnh" của Trung y.

Năm 2014, Trung Quốc thực thi toàn diện dự án dịch vụ y tế công cộng cơ bản Trung y dược, hoàn thành công tác quản lý chăm sóc sức khoẻ bằng Trung y dược cho 40,76 triệu người cao tuổi trên 65 tuổi và 14,74 triệu trẻ em từ 0-36 tháng tuổi, tỷ lệ che phủ nhóm người mục tiêu lần lượt đạt 32,96% và 30,47%.