มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศของปักกิ่งจัดตั้งสถาบันวิจัยเส้นทางสายไหม
 การเผยแพร่:2015-01-13 14:24:29   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

\

หนังสือพิมพ์เหรินหมินรึเป้ารายงานว่า วันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศของปักกิ่งได้จัดตั้งสถาบันวิจัยเส้นทางสายไหม

มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งเป็นสถาบันภาษาต่างประเทศที่เปิดสอนภาษาต่างประเทศมากที่สุดของจีนในปัจจุบัน ทั้งนี้ สถาบันวิจัยเส้นทางสายไหมจะเน้น "เอกลักษณ์พิเศษที่มีหลายภาษา" " ความได้เปรียบในการข้ามวัฒนธรรม" "การเป็นเวทีรวมทั้งการผลิต การเรียนและการวิจัย" และ "เป็นสะพานของการเดินออกไปสู่ต่างประเทศ" มียุทธศาสตร์ที่ร่วมกันพัฒนา "แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม"กับ"เส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21" โดยผ่านการฝึกอบรมบุคลากร วิจัยทางวิชาการ และให้บริการทางสังคม

\

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น