> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Cu-a-la Lăm-pơ đưa ra kế hoạch phát triển ngành du lịch trong 10 năm tới
 Mới nhất:2015-01-20 17:44:25   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo mạng Tân Hoa: Mới đây, tại Cu-a-la Lăm-pơ, Thị trưởng thành phố Cu-a-la Lăm-pơ, Thủ đô Ma-lai-xi-a A-mát Phu-át I-xma-in đã chủ trì lễ quảng bá "Kế hoạch phát triển ngành du lịch Cu-a-la Lăm-pơ giai đoạn 2015 đến 2025".

Ông A-mát Phu-át I-xma-in cho biết, kế hoạch 10 năm này đã kết hợp kinh nghiệm ngành du lịch trong lĩnh vực công cộng và lĩnh vực tư nhân, chỉ rõ mục tiêu phát triển ngành du lịch.

Ông A-mát Phu-át I-xma-in cho rằng, thông qua thực hiện các dự án và đề nghị trong kế hoạch phát triển du lịch này, sẽ thu hút càng nhiều du khách nước ngoài, và kéo dài thời gian lưu lại Cu-a-la Lăm-pơ của du khách, từ đó kích thích tiêu dùng của du khách và tạo càng nhiều việc làm và cơ hội đầu tư.