> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc sẽ trọng điểm xây dựng 50 đến 100 cơ quan nghiên cứu tham vấn cấp cao chuyên nghiệp hóa
 Mới nhất:2015-01-21 17:00:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:xin hua

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc công bố bản "Ý kiến về tăng cường xây dựng cơ quan nghiên cứu tham vấn kiểu mới đặc sắc Trung Quốc". Theo đó, Trung Quốc sẽ trọng điểm xây dựng 50 đến 100 cơ quan nghiên cứu tham vấn cấp cao chuyên nghiệp hóa mà nhà nước đang cần gấp, có đặc sắc riêng, sáng tạo thể chế, dẫn dắt phát triển.

Bản ý kiến chỉ rõ, đến năm 2020, tính toán tổng thể việc thúc đẩy phát triển nhịp nhàng giữa các cơ quan nghiên cứu tham vấn của Đảng và Chính phủ, Viện khoa học xã hội, Trường Đảng và Học viện Hành chính, các trường đại học, quân đội, Viện, Sở nghiên cứu khoa học với doanh nghiệp và xã hội.

Theo bản ý kiến, cơ quan nghiên cứu tham vấn kiểu mới đặc sắc Trung Quốc là cơ quan nghiên cứu tham vấn phi lợi nhuận lấy vấn đề chiến lược và chính sách công làm đối tượng nghiên cứu chính, lấy phục vụ cho quyết sách khoa học, dân chủ và dựa trên pháp luật của Đảng và Chính phủ làm tôn chỉ.