> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Xin-ga-po đứng thứ hai về chỉ số thành phố an toàn nhất thế giới
 Mới nhất:2015-01-28 19:25:24   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo mạng Hãng tin Trung Quốc: Theo "Chỉ số thành phố an toàn" mới nhất do cơ quan tham vấn "Economist" công bố, Xin-ga-po đứng thứ hai trong bảng xếp hạng thành phố an toàn nhất thế giới năm 2015, thành phố Tô-ky-ô của Nhật Bản xếp thứ nhất.

10 thành phố an toàn nhất năm 2015 lần lượt là: Tô-ky-ô, Xin-ga-po, Ô-xa-ca, Xtốc-khôm, Am-xtéc-đam, Xít-ni, Duy-rích, Tô-rôn-tô, Men-bơn và Niu-oóc. Cuộc điều tra chỉ số thành phố an toàn lần này đã triển khai trong 50 thành phố của 5 châu lục, đánh giá theo các chỉ tiêu như: An toàn kỹ thuật số, an toàn vệ sinh, an toàn xây dựng cơ sở hạ tầng và vệ sinh cá nhân.