> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Diễn đàn Du lịch ASEAN diễn ra tại Mi-an-ma
 Mới nhất:2015-01-29 18:12:29   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo tờ "Tia sáng mới Mi-an-ma" đưa tin: Ngày 26/1, Diễn đàn Du lịch ASEAN lần thứ 34 đã khai mạc tại Nây Pi Đô, Thủ đô Mi-an-ma với sự góp mặt của Bộ trưởng Du lịch các nước ASEAN, Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc, v.v.

Tổng thống Mi-an-ma Thên Xên cho biết, ngành du lịch là động cơ thúc đẩy kinh tế phát triển, nhưng cũng mang lại ảnh hưởng tiêu cực tới văn hoá, thiên nhiên và xã hội của đất nước. Mi-an-ma đã thông qua hợp tác với đối tác quốc tế đưa ra "Chính sách ngành du lịch chịu trách nhiệm của Mi-an-ma", "Chính sách về cộng đồng tham gia ngành du lịch", v.v, phấn đấu thực hiện cân đối giữa tăng trưởng kinh tế với môi trường, văn hoá phát triển bền vững.