> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Tạp chí "Fortune": Ma-lai-xi-a là một trong những thị trường mới nổi đáng đầu tư nhất
 Mới nhất:2015-02-05 18:28:20   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo tờ "Thương mại Nam Dương" của Ma-lai-xi-a: Tạp chí "Fortune" của Mỹ có bài viết cho biết Ma-lai-xi-a là một trong 7 thị trường mới nổi đáng đầu tư nhất trên thế giới.

Bài viết phân tích, Chính phủ Ma-lai-xi-a đã khen thưởng các công ty vốn nước ngoài về việc nộp thuế, đưa ra chính sách tăng cường chuyển đổi loại hình kinh tế, Chính phủ cũng có khả năng sẽ nới lỏng ngành chế tạo và ngành tài chính. Bài báo viết, Chính phủ Ma-lai-xi-a đứng trước sức ép về tăng chi ngân sách trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục và y tế, nếu Chính phủ tiếp tục thúc đẩy tiến trình tái cơ cấu tài chính và nhận được sự ủng hộ của tầng lớp trung lưu, thì rất có triển vọng sẽ thực hiện mục tiêu cân đối ngân sách tài chính quốc gia trước năm 2020.

"7 ngôi sao về của cải" mà Tạp chí "Fortune" đề cập tới còn bao gồm: In-đô-nê-xi-a, Ấn Độ, Mê-hi-cô, Cô-lôm-bi-a, Ba Lan và Kê-ni-a.