> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc từ nước tham khảo chuyển sang nước tham gia xây dựng quy tắc thu thuế quốc tế
 Mới nhất:2015-02-11 18:05:09   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Ngày 10/2, Vụ trưởng Vụ Thuế quốc tế Tổng cục Thuế Nhà nước Trung Quốc Liêu Thể Trung cho biết, Trung Quốc đã từ nước tham khảo chuyển sang nước tham gia xây dựng quy tắc thu thuế quốc tế, điều này cũng đánh dấu Trung Quốc tiếp tục tiến sâu vào hệ thống quy tắc kinh tế quốc tế.

Trong khi tham gia xây dựng quy tắc thu thuế quốc tế, Trung Quốc cũng chú trọng sự công bằng trong trật tự thu thuế quốc tế, giúp các nước đang phát triển và các nước thu nhập thấp nâng cao trình độ quản lý thu thuế. Ông Liêu Thể Trung cho biết: "Một thế giới bao dung cần quan tâm đến lợi ích và nhu cầu của các nước đang phát triển và các nước thu nhập thấp, thế giới hài hoà cần phải giúp đỡ lẫn nhau, xiết tay tiến lên".