นักวิชาการอาเซียนร่วมเสวนาเกี่ยวกับเส้นทางสายไหมทางทะเล
 การเผยแพร่:2015-02-12 15:48:43   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ สัมมนาว่าด้วยเส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษ 21 จัดขึ้นเมืองฉวนโจว มณฑลฝูเจี้ยนของจีน ภายใต้ประเด็นหลักว่า "ประชาคมร่วมชะตากรรม จับมือสร้างเส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษ 21" ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากประเทศอาเซียนที่ไปร่วมสัมมนา มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า เส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษ 21 เป็นส่วนประกอบสำคัญของนโยบาย "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ข้อเสนอที่ให้ร่วมสร้างเส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษ 21 เป็นตัวแทนของแนวทางใหม่เพื่อดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศ ย่อมกระตุ้นกระบวนการเป็นหนึ่งเดียวของภูมิภาค และเปิดโอกาสใหม่การพัฒนา

รองเลขาธิการใหญ่สมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย-จีนกล่าวว่า เมื่อเดือนตุลาคมปี 2013 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนเสนอให้สร้างเส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษ 21 ขณะเยือนอินโดนีเซีย สะท้อนให้ถึงความจริงใจของจีนที่มุ่งดำเนินความร่วมมือกับประเทศอาเซียน เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมต่อกัน และตั้งกลไกความร่วมมือทางการเงิน เขาเห็นว่า ข้อเสนอนี้เปิดโอกาสให้กับการปรับปรุง ควบรวมและยกระดับกลไกความร่วมมือที่มีอยู่แล้ว ทำให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์มากขึ้นในลักษณะ "หนึ่งบวกหนึ่งใหญ่กว่าสอง"

เขากล่าวว่า เส้นทางสายไหมทางทะเลมีความกลมกลืน คล้ายคลึงกับข้อเสนอสร้างทางด่วนทางทะเลของรัฐบาลอินโดนีเซียอย่างมาก ดังนั้น อินโดนีเซียร่วมการสร้างเส้นทางสายไหมทางทะเลอย่างแข็งขันนั้น ย่อมเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศ

บรูไนเป็นอีกประเทศหนึ่งในเส้นทางสายไหมทางทะเล นักวิชาการจากบรูไนตระหนักอย่างเต็มที่ต่อความสำคัญที่ยาวไกลและผลประโยชน์ร่วมกันที่เกิดจากเส้นทางสายไหมทางทะเล รองบรรณาธิการใหญ่หนังสือพิมพ์ "บรูไน ไทมส์" เห็นว่า "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" สอดคล้องกับโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน สนองตอบแนวโน้มการดำเนินความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน ประเทศอาเซียน ซึ่งอยู่ใกล้กับจีนย่อมต้องได้รับประโยชน์ด้วย

เขากล่าวว่า ต่อไปในอนาคต ทางรถไฟแพนเอเชียและทางด่วนซึ่งผ่านภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน จะผ่านคาบสมุทรอินโด-จีนไปเชื่อมต่อกับเอเชียใต้ ทำให้การลงทุนและการค้าคึกคักยิ่งขึ้น อีกด้านหนึ่ง จีนกับหลายประเทศในภูมิภาคกำลังเร่งสร้างเขตการค้าเสรี ซึ่งย่อมกระตุ้นให้สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้น

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น