ความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียนเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอาเซียน
 การเผยแพร่:2015-02-26 17:43:47   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

หนังสือพิมพ์เหรินหมินรึเป้ารายงานว่า ปัจจุบัน จีนและอาเซียนกำลังมุ่งมั่นที่จะยกระดับเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนให้สูงขึ้น ขณะที่ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย กองทุนพัฒนาเส้นทางสายไหม และโครงการความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ในอาเซียนอื่นๆที่จีนเป็นผู้ริเริมนั้นกำลังเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายการต่างประเทศของจีนที่จะเป็นมิตร เป็นหุ้นส่วนกับประเทศรอบข้าง และแนวคิดด้านการทูตของจีนที่จะต้องสร้างมิตรภาพ มีความจริงใจ เอื้อประโยชน์แก่กัน ได้รับการยอมรับจากประเทศรอบข้าง เพื่อสร้างความมั่นคง และมั่งคั่งในภูมิภาคนี้ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่า ความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์แก่กันระหว่างจีน-อาเซียนได้สร้าง ประโยชน์แก่ ประชาชนอาเซียน

อินโดนีเซียเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ของโลก แต่เนื่องจากเทคโนโลยีผลิตข้าวของอินโดนีเซียยังไม่ค่อยทันสมัย ปริมาณและคุณภาพของข้าวที่ผลิตออกมายังอยู่ในระดับที่ค่อน ข้างต่ำ การขาดแคลนธัญญาหารยังคงเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา อินโดนีเซียเริ่มดำเนินโครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวกับจีน โดยจีนช่วยอินโดนีเซียอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวพันธุ์ ผสม ช่วยคัดกรองพันธุ์ข้าวที่เหมาะสำหรับปลูกที่อินโดนีเซีย และสาธิตการผลิตข้าวพันธุ์ผสมให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรของอินโดนีเซียด้วย ทั้งนี้ ช่วยให้การผลิตข้าวในอินโดนีเซียมีปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ปัจจุบัน เกษตรกรใน 13 จังหวัดของอินโดนีเซียใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวพันธุ์ผสม "หลองผิง" จากจีน ผลผลิตเฉลี่ยสูงถึงเฮกต้าละ 11 ตัน ซึ่งมากกว่าพันธุ์ข้าวท้องถิ่น 1 เท่า ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่เหล่านี้จึงนิยมปลูกข้าวพันธุ์ผสมจากจีนอย่างมาก เจ้าหน้าที่รัฐบาลอินโดนีเซียหลายคนกล่าวว่า เทคโนโลยีการผลิตข้าวของจีนช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลน ธัญญาหารของอินโดนีเซียได้มาก

การรับเหมาก่อสร้างสถานีกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำเป็นอีกโครงการความ ร่วมมือสำคัญระหว่างจีนและอาเซียน นายปู้ เจี้ยนกว๋อ เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศกัมพูชาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า สถานีกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำแทบทุกแห่งในกัมพูชาเกิดจากฝือมือของ บริษัทจีน จากการสร้างสถานีกำเนิดไฟฟ้าเหล่านี้ ทำให้กรุงพนมเปญสามารถพ้นจากปัญหาขาดแคลนไฟฟ้า และยังกระตุ้นให้มีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมหลาย แห่งในปริมณฑลของกรุงพนมเปญด้วย

ประเทศลาวมีพื้นฐานเศรษฐกิจค่อนข้างเปราะบาง แต่ลาวมีทรัพยากรน้ำอันอุดมสมบูรณ์ รัฐบาลลาวจึงอยากใช้ทรัพยากรน้ำให้เป็นประโยชน์ โดยจะพัฒนาลาวให้เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำรายใหญ่ในภูมิภาค อาเซียน และมีความปรารถนาที่จะให้จีนมีบทบาทในการดำเนินโครงการดัง กล่าว

รัฐบาลจีนได้ตอบรับด้วยดี โดยเสนอเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่รัฐบาลลาว และสนับสนุนบริษัทขนาดใหญ่หลายรายของจีน เช่น กลุ่มบริษัทดูแลสถานีกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อน "เก่อโจวป้า" ให้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างและพัฒนาสถานีกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำใน ประเทศลาว เพื่อช่วยรัฐบาลลาวบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น