นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียงลงนามประกาศใช้ "กฎระเบียบพิพิธภัณฑ์"
 การเผยแพร่:2015-03-02 15:08:01   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนลงนามในคำสั่งคณะรัฐมนตรีหมายเลข 659 เพื่อประกาศใช้ "กฎระเบียบพิพิธภัณฑ์" จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2015 เป็นต้นไป

"กฎระเบียบพิพิธภัณฑ์"ระบุอย่างชัดแจ้งว่า รัฐบาลต้องปฏิบัติต่อพิพิธภัณฑ์ทั้งของรัฐและภาคเอกชนอย่างเที่ยงธรรม ไม่ว่าในด้านเงื่อนไขการก่อตั้ง ให้การบริการทางสังคม การบริหารจัดการที่เข้าขั้นมาตรฐาน การเลื่อนตำแหน่งวิชาการ หรือนโยบายทางการคลังและการจัดเก็บภาษี กฎระเบียบดังกล่าวยังได้ระบุถึงความพร้อมในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งขั้นตอนการก่อตั้ง การเปลี่ยนแปลงและการสิ้นสุดภารกิจของพิพิธภัณฑ์ด้วย เพื่อให้การงานเหล่านี้เข้าขั้นมาตรฐาน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น