จีนอาจประกาศใช้มาตรการเลื่อนอายุเกษียณในปี 2017
 การเผยแพร่:2015-03-10 16:31:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:Xinhua

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า วันที่ 10 มีนาคมนี้ นายอิ่น เว่ยหมิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมจีนกล่าวว่า หวังว่า จีนจะกำหนดมาตรการเลื่อนอายุเกษียณในปีนี้เป็นผลสำเร็จ โดยจะนำไปขอความคิดเห็นจากสังคมและแก้ไขเพิ่มเติมอีกในปีถัดไป และประกาศใช้มาตรการดังกล่าวในปี 2017 อย่างเป็นทางการ

ในการแถลงข่าวการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 12 ครั้งที่ 3 นายอิ่น เว่ยหมินกล่าวว่า นโยบายการเลื่อนอายุเกษียญได้รับการเสนอขึ้นเนื่องจากอายุเกษียณของชาวจีนในปัจจุบันค่อนข้างต่ำ อายุเกษียณของชาวจีนได้รับการกำหนดโดยข้อบังคับประกันการทำงานฉบับปี 1953 และเมื่อปี 1978 คณะรัฐมนตรีจีนยืนยันอีกครั้งว่า อายุเกษียณของผู้หญิงคือ 50 ปี ส่วนผู้ชายคือ 60 ปี นโยบายฉบับเก่าดังกล่าวไม่สามารถสอดคล้องกับสภาพการพัฒนาของสังคมปัจจุบันแล้ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงอีก

 

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น