> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Chuyên gia học giả các nước ASEAN hoan nghênh Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng "Một vành đai, một con đường"
 Mới nhất:2015-03-11 18:41:11   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Nhân sĩ một số nước ASEAN bày tỏ hoan nghênh việc Trung Quốc thúc đẩy xây dựng "Một vành đai, một con đường", mong đợi sâu sắc hợp tác với Trung Quốc, thực hiện cùng phát triển và phồn thịnh.

Phó Giám đốc kiêm Chủ bút tờ "Nhật báo châu Á" Thái Lan Tiền Phong cho biết, "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc là một chương trình hai bên cùng thắng tương trợ lẫn nhau cùng có lợi, cùng hợp tác, cùng phát triển.

Chuyên gia về các vấn đề quốc tế Đại học Bi-nút In-đô-nê-xi-a Giô-ha-nét cho biết, Trung Quốc xây dựng Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21 sẽ góp phần cho In-đô-nê-xi-a thực hiện mục tiêu nước mạnh về biển.

Chủ biên tờ "Nhật báo U-ni-on" của đảng cầm quyền Mi-an-ma U Uyn Tin cho biết, Mi-an-ma và Trung Quốc là láng giềng hữu nghị truyền thống, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị Mi-an-ma – Trung Quốc phù hợp lợi ích chung của nhân dân hai nước.