35 ชาติมีเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย
 การเผยแพร่:2015-03-23 16:47:13   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า นายจิน ลี่ฉุนว์ หัวหน้าสำนักเลขาธิการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย

(AIIB)กล่าวต่อที่ประชุมฟอรัมประจำปีระดับสูงเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศจีน เมื่อวันที่ 22 นี้ว่า จนถึงขณะนี้ ประเทศที่แสดงเจตนารมณ์จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชียเพิ่มเป็น35 ชาติแล้ว

เขากล่าวว่า แนวคิดสำคัญในการก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชียคือ มีประสิทธิภาพ มีความสุจริต เป็นธนาคารสีเขียว ไม่ยอมให้มีเรื่องทุจริตใดๆ และจะทุ่มกำลังในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

นายจิน ลี่ฉุนว์ยังกล่าวว่า จีนริเริ่มก่อตั้งธนาคารนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะสนองความต้องการในการระดมเงิน ทุนมากในภูมิภาคเอเชีย เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคนี้ จีนยินดีที่จะแบกรับภาระหน้าที่ในการส่งเสริมความร่วมมือในเอเชีย มากขึ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์มากขึ้นจากความร่วมมือ ธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชียจะเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีลักษณะเปิดกว้าง มีความโปร่งใสตลอดไป จีนยินดีร่วมมือกับสถาบันการเงิน และนักลงทุนจากทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และภูมิภาคอื่นทั่วโลก เพื่อให้ทุกฝ่ายรับประโยชน์จากการพัฒนาของเอเชีย

 

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น