จีนกับบรูไนร่วมจัดนิทรรศการ "เส้นทางสายไหมทางทะเล เรือบูรพา"
 การเผยแพร่:2015-03-24 13:03:04   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

เมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา มีการจัดนิทรรศการ "เส้นทางสายไหมทางทะเล เรือบรพา---เมืองเฉวียนโจว (Quan Zhou)" ณ พิพิธภัณฑ์ทะเลแห่งชาติบรูไน กรุงบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน

นางหยาง เจี้ยน เอกอัครราชทูตจีนประจำบรูไนระบุว่า นิทรรศการครั้งนี้นำเสนอเส้นทางสายไหมทางทะเลสมัยโบราณ ประจวบกับรัฐบาลจีนมีข้อคิดริเริ่มในการร่วมสร้าง "เส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 21" จีนกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงบรูไนด้วย มีการแลกเปลี่ยนทางการค้าและวัฒนธรรมมาช้านานและไปได้อีกไกล จีนต้องการร่วมมือกับบรูไนและทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดินหน้าแลกเปลี่ยนและร่วมมือมากขึ้นเพื่อได้รับประโยชน์ร่วมกัน

นิทรรศการครั้งนี้จะจัดแสดงเป็นเวลา 1 เดือน มุ่งเสนอความเจริญรุ่งเรืองตามเส้นทางสายไหมทางทะเล และการไปมาหาสู่กันระหว่างจีนกับบรูไนในประวัติศาสตร์

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น