> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao sẽ thiết lập phân diễn đàn "Cộng đồng ASEAN: khởi điểm mới của nhất thể hóa"
 Mới nhất:2015-03-26 18:58:13   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Phó Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Diễn đàn châu Á Bác Ngao Dương Hy Vũ cho biết, Hội nghị thường niên năm 2015 của Diễn đàn châu Á Bác Ngao sẽ thiết lập phân diễn đàn "Cộng đồng ASEAN: khởi điểm mới của nhất thể hóa". Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ có bài phát biểu về "Cộng đồng ASEAN", nhiều nhân vật chính yếu trong đó có Cựu Thủ tướng Ma-lai-xi-a Ba-đa-uy v.v sẽ cùng nhau thảo luận về cơ hội và thách thức đặt ra cho "Cộng đồng ASEAN".