> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Mi-an-ma sẽ tăng mạnh lương cho công chức
 Mới nhất:2015-03-27 18:46:44   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Ngày 26/3, Quốc hội Mi-an-ma đã đồng ý việc Chính phủ tăng mạnh lương cho công chức kể từ tháng 4 năm nay.

Bộ Tài chính Mi-an-ma ra thông báo cho biết, lương tháng của công chức văn phòng phổ thông sẽ từ 75 nghìn Ki-át, tương đương 70USD tăng lên 120 nghìn Ki-át, tương đương 115USD, mức tăng đạt 60%. Lương tháng của công chức cấp cao từ 250 nghìn Ki-át, tương đương 240USD tăng lên 500 nghìn Ki-át, tương đương 480USD, mức tăng lên tới 100%.

Đây là lần điều chỉnh tăng lương thứ 4 kể từ khi Chính phủ của Tổng thống Thên Xên lên cầm quyền từ tháng 3/2011 đến nay.

Theo số liệu của Chính phủ, Mi-an-ma hiện có 1,4 triệu công chức.