> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc phóng thành công vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu đời mới đầu tiên
 Mới nhất:2015-03-31 18:35:14   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:xinhua

Theo Tân Hoa xã: Vào lúc 21 giờ 52 phút ngày 30/3, giờ Bắc Kinh, tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu đời mới lầu tiên bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-3C, vệ tinh đã đi vào quỹ đạo dự định một cách thuận lợi. Việc phóng thành công quả vệ tinh này đánh dấu việc khởi động thực thi hệ thống dẫn đường vệ tinh Bắc Đẩu của Trung Quốc từ vận hành khu vực mở rộng ra toàn cầu.

Hệ thống dẫn đường vệ tinh Bắc Đẩu là hệ thống dẫn đường vệ tinh toàn cầu do Trung Quốc tự chủ xây dựng, độc lập vận hành, có thể cùng hoạt động với các vệ tinh khác trên thế giới, vệ tinh này đã chính thức cung cấp dịch vụ vận hành cho đa số khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2012.