> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Việt Nam và Xin-ga-po thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương
 Mới nhất:2015-04-03 19:57:52   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:xin hua

Theo tin Tân Hoa xã: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Xin-ga-po Halimah Yacob và các thành viên cùng đi ngày 2/4 đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Ông Nguyễn Sinh Hùng cho biết, Việt Nam trước sau như một sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư Xin-ga-po, và hy vọng tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Xin-ga-po trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục, du lịch và nghiên cứu khoa học, v.v. Ông Halimah Yacob cho biết, quan hệ đối tác chiến lược là cơ sở thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực, tin rằng Việt Nam sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư Xin-ga-po trên cơ sở chính sách mở cửa và môi trường đầu tư có sức hấp dẫn lớn.

Hai bên đồng ý tiếp tục hợp tác mật thiết trên bình diện song phương và đa phương.