> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Mi-an-ma sẽ nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu để thúc đẩy xuất khẩu
 Mới nhất:2015-04-07 18:33:11   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo tin Trang web Bộ Thương mại Trung Quốc: Mới đây, quan chức Vụ Xúc tiến thương mại Bộ Thương mại Mi-an-ma cho biết, để thúc đẩy xuất khẩu, Mi-an-ma sẽ quy định một số nhóm mặt hàng, trọng điểm nâng cao chất lượng của những mặt hàng này. Một số nhóm mặt hàng này là gạo, đậu, sản phẩm chế biến từ dầu mỏ, hàng thuỷ sản, hàng lâm sản, quần áo may sẵn và cao su.

Lượng xuất khẩu đối ngoại của Mi-an-ma thấp hơn nhiều so với các nước xung quanh, một trong những nguyên nhân là chất lượng sản phẩm thấp. Để thúc đẩy xuất khẩu, tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế của hàng hoá Mi-an-ma, Bộ Thương mại và một số ban ngành khác của Chính phủ cũng như một số tổ chức phi chính phủ ở Mi-an-ma đã bắt đầu biên soạn Chiến lược xuất khẩu quốc gia vào tháng 5 năm 2013. Hiện nay đang tiến hành thảo luận về thực hiện cụ thể chiến lược này.