> vietnamese > Nghe nhìn VBB > Sáng tác đầu tiên > Trung tâm hội viên
Hoa sen nở rộ Thiên tướng hùng sư
 Mới nhất:2015-11-19 15:51:35   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:BBRTV
  

Bộ phim “Thiên tướng hùng sư” được cải biên từ câu chuyện lịch sử có thực, thuật kể câu chuyện bảo vệ nền hòa bình trên Con đường tơ lụa.