> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Chuyên gia Ô-xtrây-li-a cho biết chiến lược "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc sẽ mang lại lợi ích cho các nước xung quanh
 Mới nhất:2015-04-09 18:57:11   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:XIN HUA

Theo tin Tân Hoa xã: Mới đây, Tiến sỹ Meridian Valarr, Người đứng đầu dự án Đông Á Sở Nghiên cứu chính sách quốc tế Lowy, Cơ quan tham vấn Ô-xtrây-li-a cho biết, chiến lược "Một vành đai, một con đường" do Trung Quốc đề xuất sẽ mang lại lợi ích và tiềm năng to lớn cho các nước xung quanh. Tuy đứng trước rất nhiều thách thức, nhưng sẽ thành công.

Tiến sỹ Valarr cho biết, Trung Quốc thực hiện nguyên tắc thúc đẩy phát triển dự án với các đối tác hợp tác. Chiến lược này sẽ mang lại lợi ích và tiềm năng to lớn cho các nước xung quanh, nhưng muốn có hiệu quả cần phải có thời gian, hơn nữa cần phải áp dụng những biện pháp hết sức cẩn thận để đảm bảo tối đa hoá lợi ích.

Cuối cùng, tiến sỹ Valarr cho biết, "Một vành đai, một con đường" là kết quả của việc Trung Quốc ý thức được tầm quan trọng các nước xung quanh đối với an ninh và phát triển kinh tế của nước mình. Tuy sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng điều này không có nghĩa là không thể thành công.