> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Công trình tuyến chính thứ ba đường sắt đô thị ở Ma-lai-xi-a bắt đầu mời thầu
 Mới nhất:2015-04-14 19:08:28   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo tờ "Đông Phương Nhật Báo" Ma-lai-xi-a: Công ty Quản lý xây dựng cơ sở hạ tầng quốc gia Ma-lai-xi-a Prasarana tuyên bố, kể từ ngày 8 tháng 4, nhà thầu phù hợp tư cách xem xét ban đầu có thể nhận hồ sơ đấu thầu dự án tuyến chính mới đường sắt đô thị, đồng thời có thể nộp hồ sơ đấu thầu cho Công ty Quản lý xây dựng cơ sở hạ tầng Ma-lai-xi-a vào trước ngày 9 tháng 6, để trở thành đối tác điều hành công trình của dự án này.

Được biết, Ủy ban Giao thông công cộng đường bộ Ma-lai-xi-a đang quy hoạch tuyến thứ 3 đường sắt đô thị, tuyến đường này sẽ kết nối thị trấn Ban-đa với Kê-lang, tổng chiều dài 36 ki-lô-mét, cả thảy có 25 bến, công trình này dự định triển khai vào năm 2016, dự kiến hoàn thành xây dựng vào năm 2020.