> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Những thiếu nữ "Bun-pi-mây" khoe sắc Thủ đô Viêng Chăn
 Mới nhất:2015-04-15 18:30:49   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 14/4 là ngày đầu tiên năm mới Bun-pi-mây của Lào theo Phật lịch. Cùng ngày, Thủ đô Viêng Chăn tổ chức hoạt động diễu hành của thiếu nữ Bun-pi-mây chào đón năm mới Phật lịch 2558 năm. Thị trưởng thành phố Xi-nê-la-vông cùng 50 nghìn người dân tham gia hoạt động diễu hành.

Được biết, diễu hành ở Viêng Chăn và diễn hành truyền thống ở Luông-phra-băng có khác nhau, ngoài 7 thiếu nữ Bun-pi-mây ra, còn có khối các tăng lữ cũng như khối quan chức Đảng và chính quyền, khối xe hoa và khối dân chúng.

Năm nay là một năm đặc biệt, kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và 40 năm thành lập nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, bởi vậy nhân dân Lào đồng tâm hiệp lực tổ chức cuộc diễu hành rầm rộ.