ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวคำปาฐกถาที่รัฐสภาปากีสถาน
 การเผยแพร่:2015-04-22 15:19:17   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

สถานีวิทยุซีอาร์ไอรายงานว่า วันที่ 21 เมษายนนี้ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนกล่าวคำปาฐกถาในหัวข้อ "สร้างความเป็นหนึ่งเดียวที่มีชะตาร่วมระหว่างจีน-ปากีสถาน มุ่งสู่อนาคตแห่งความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จร่วมกัน" โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิงประเมินค่าอย่างสูงต่อมิตรภาพและความร่วม มือรอบด้านระหว่างจีน-ปากีสถานในช่วงที่ผ่านมา และเน้นว่า ต้องพยายามทำให้ความเป็นหนึ่งเดียวที่มีชะตาร่วมระหว่างจีน- ปากีสถานมีความหมายหลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวที่มีชะตาร่วมแห่ง เอเชีย บรรลุเป้าหมายพัฒนาที่เอื้อประโยชน์แก่กัน และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน นายนาวาซ ชารีฟ นายกรัฐมนตรี นายมิน ราซา ราบบานี ประธานวุฒิสภา และนายซาร์ดาร์ อายาซ ซาดิค ประธานสภาผู้แทนราษฏรปากีสถานร่วมรับฟังการกล่าวปาฐกถาครั้งนี้ด้วย

ระหว่างกล่าวปาฐกถา ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงชูข้อเสนอ 5 ประการดังนี้

ประการแรก จีนและปากีสถานจะต้องสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลงลึกความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ รักษาประเพณีผู้นำระดับสูงของสองประเทศเยือนและพบปะกันเป็น ประจำให้คงไว้ต่อไป เพื่อกระชับความร่วมมือในประเด็นทางยุทธศาสตร์ ร่วมทั้งสนับสนุนซึ่งกันกันในประเด็นที่เกี่ยวพันถึงประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของอีกฝ่ายหนึ่ง และประเด็นปัญหาที่อีกฝ่ายหนึ่งให้ความสนใจเป็นพิเศษ

ประการที่ 2 จีนและปากีสถานต้องบรรลุเป้าหมายพัฒนาร่วมกัน โดยถือโอกาสพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน เร่งดำเนินโครงการสำคัญต่างๆ ภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจนี้ เช่น โครงการพัฒนาท่าเรือกวาดาร์ (GWADAR PORT) โครงการพลังงาน โครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อนำผลประโยชน์จากพัฒนามาสู่ประชาชนทั้งในปากีสถานและ ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้

ประการที่ 3 จีนและปากีสถานต้องเป็นมิตรกันไปทุกชั่วรุ่น ปีนี้เป็นปีแห่งมิตรภาพและการแลกเปลี่ยนระหว่างจีน-ปากีสถาน สองประเทศจะร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองต่างๆ ที่มีเนื้อหาและรูปแบบ หลากหลาย สำหรับฝ่ายจีนยังจะให้การสนับสนุนการไปมาหาสู่กันและการแลกเปลี่ยน ระหว่างเยาวชนของทั้งสองประเทศมากขึ้นด้วย เช่น ในช่วง 5 ปีข้างหน้า จีนจะรับนักเรียนชาวปากีสถานเพิ่มอีก 2,000 คน และจะช่วยฝึกอบรมครูสอนภาษาจีนชาวปากีสถานอีก 1,000 คน

ประการที่ 4 จีนและปากีสถานต้องร่วมกันรับมือกับการท้าทายด้านความมั่นคง จีนจะประสานกับปากีสถานมากขึ้น เพื่อรับมือกับรับการท้าทายด้านความมั่นคงที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม ทั้งนี้เพื่อสร้างหลักประกันด้านความปลอดภัยแก่ความร่วมมือด้าน เศรษฐกิจ และพัฒนาร่วมกันของสองประเทศ

และประการสุดท้าย จีนและปากีสถานต้องเสริมความร่วมมือในประเด็นปัญหา ระหว่างประเทศ เพื่อร่วมกันแบกรับพันธกรณีระหว่างประเทศ ทั้งสองประเทศจึงต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ ระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก และมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เช่น ร่วมกันผลักดันกระบวนการความปรองดองในประเทศอัฟกานิสถาน ให้คืบหน้าต่อไป และร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบใหม่ ที่มีลักษณะถือความร่วมมือและความสำเร็จร่วมกันเป็น เป้าหมายสำคัญที่สุด

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น